Міжнародний центр перспективних досліджень
Зворотний зв'язок Мапа сайту Версія для друку
Підписка на публікації
RSS стрiчка новин

Технічне регулювання: Ринковий нагляд


Акти законодавства у сфері технічного регулювання

Назва Тип та номер документа Мета створення програми

Закони України

Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу 18.03.2004 № 1629-IV Досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього. Однією з пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є технічні правила і стандарти.
Про підтвердження відповідності 17.05.2001 № 2406-III Визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності.
Про акредитацію органів з оцінки відповідності 17.05.2001 № 2407-III Метою є:
- забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;
- забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;
- створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;
- усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
Про стандартизацію 17.05.2001 № 2408-III Закон спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у сфері стандартизації, встановлює її правові та організаційні засади. Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.
Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності 01.12.2005 № 3164-IV Визначає:
- визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності;
- основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності.
Про захист прав споживачів 12.05.1991 № 1023-XII Визначає основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 05.04.2007 № 877-V Визначає основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Декрети КМ України, Укази Президента України

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення Декрет КМ України від 08.04.93 № 30-93 Встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями), визначає їх відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил.
Про стандартизацію і сертифікацію Декрет КМ України від 10.05.93 № 46-93 Визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на території України.
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики Указ Президента України від 13.07.2005 №1105/2005 - вдосконалення технічного регулювання та реалізації споживчої політики відповідно до вимог Світової організації торгівлі (СОТ) та Європейського Союзу (ЄС);
- усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу Указ Президента України від 14.09.2000 №1072/2000 Головне завдання Програми - стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до ЄС за всім спектром співробітництва - політичним, соціальним, фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освітнім, культурним тощо. Інші програми та плани політичного, соціально-економічного спрямування, що розробляються або підлягають розробленню органами виконавчої влади, повинні грунтуватися на цілях цієї Програми.

Національні програмні документи та документи про політику в сфері технічного регулювання

Назва Тип та номер документа Мета створення програми

Концепції, Документи про політику

Концепція державних систем стандартизації, метрології та сертифікації Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.92 № 269 - Визначення напрямку розвитку робіт у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
- Створення основи для розробки і затвердження програми основних робіт у сфері технічного регулювання.
Концепція розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006 - 2010 роках Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 267-р Мета Концепції полягає у створенні протягом 2006 - 2010 років адаптованої до вимог СОТ і ЄС сучасної системи технічного регулювання та захисту прав споживачів, що сприятиме розвитку економіки, підприємництва, забезпеченню добросовісної конкуренції, захисту життя, здоров'я людини, навколишнього природного середовища, прав споживачів, усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.
Про політику адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог Держспоживстандарт; Зелена книга (2006) Завдання Зеленої книги – привернути увагу громадян до проблем та нових можливостей, що виникають у сфері технічного регулювання та споживчої політики при вступі України до Європейського Союзу (ЄС), а також виявити ставлення громадян до можливих способів розв’язання цих проблем та використання нових можливостей.
Про політику адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог Держспоживстандарт; Біла книга (2006) Завдання Білої книги – допомогти уряду ознайомити громадськість з варіантами політики щодо адаптації вітчизняного законодавства в галузі норм і стандартів до європейських вимог та можливостями, якими варто скористатися для розв’язання проблеми, і виявити думку громадськості щодо кожного з таких варіантів та кожної з таких можливостей.
Політика у сфері подолання технічних бар’єрів у торгівлі: стандартизація та оцінка відповідності Держспоживстандарт (2009) Документ з аналізу політики щодо подолання технічних бар’єрів у торгівлі розроблений:
- з метою проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами;
- для того аби виявити ставлення українського суспільства до можливих способів розв’язання цих проблем та використання нових можливостей.

Програми, Плани

Державна програма стандартизації на 2006-2010 роки Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 229 Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.
План дії "Україна – ЄС" Розпорядження КМ України від 12.02.2005 № 36-р План дій закладає міцну основу для подальшої економічної інтеграції, включаючи через спільні зусилля у напрямку Зони вільної торгівлі ЄС - Україна після вступу України до СОТ, на основі ухвалення та реалізації економічних та торговельних норм та правил, які сприятимуть посиленню торгівлі, інвестування та зростання.
План дій сприятиме розробці та реалізації стратегій та заходів, спрямованих на забезпечення економічного зростання та соціального зближення, зростання життєвого рівня та захисту навколишнього середовища, забезпечуючи тим самим досягнення довгострокової цілі сталого розвитку.
План дій встановлює комплексний перелік пріоритетів, як в рамках, так і поза рамками Угоди про партнерство та співробітництво.
План першочергових заходів щодо реформування системи технічного регулювання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 1070-р Визначає першочергові заходи щодо реформування системи технічного регулювання.
План першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2010 рік Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 1073-р Визначає першочергові заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу.
План заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2006 № 10-р Визначає заходи щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
План діяльності Держспоживстандарту України на 2010 рік Держспоживстандарт; План підготовлено на основі Стратегічного плану трансформації системи технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу на 2007–2010 роки та з урахуванням пропозицій всіх структурних підрозділів Держспоживстандарту України.
Стратегічний план трансформації системи технічного регулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу на 2007 - 2010 роки Держспоживстандарт; наказ від 9 серпня 2007 р. № 183 Визначає основні заходи, що мають забезпечити приведення системи технічного регулювання до вимог ЄС.